Olycksfallsförsäkring

I ditt Camping Key Europe ingår en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller vid skador som kan inträffa på campingplats, ställplats för husbilar, hotell eller i hyrd stuga.

Försäkringen gäller i hela Europa samt i Marocko och Turkiet under förutsättning att du har ett giltigt Camping Key Europe och att campingplats, ställplatsen, stugan eller hotellet drivs i kommersiellt syfte. Försäkringen är självriskfri.

Försäkringen omfattar kortinnehavaren och dennes familj samt upp till tre medföljande barn under 18 år.

Försäkringen omfattar

-Vård- och behandlingskostnader
-Hemresa vid annan tidpunkt än planerat
-Invaliditetsersättning
-Rehabilitering
-Ansvarsförsäkring
-Rättsskydd
-Ej utnyttjad avgift för boende
-Dödsfall pga olycksfall

Försäkringen är tecknad genom Solid Försäkringar, försäkringen är subsidiär vilket innebär att eventuella befintliga försäkringar skall tas i anspråk i första hand.

Skadan skall ha inträffat inom campingområdet (eller på övriga platser som omfattas av försäkringen) och skall anmälas till campingplatsen eller likvärdig som skall intyga skadefall.

 

Försäkringsvillkor

Ladda ner försäkringsvillkor för 2014
Ladda ner försäkringsvillkor för 2015

Blankett för skadeanmälan

Ladda ner blankett för skadeanmälan för 2014
Ladda ner blankett för skadeanmälan för 2015

Skadeanmälan / dygnet runt jour

En förlust som uppstått ska anmälas till campingplatsens reception snarast möjligt. Skadeanmälan skickas därefter till:

SOLID Skadeavdelning
TMP-access AB
Sveavägen 159
SE - 113 46, Stockholm, Sweden

 

Tel
042-450 33 45

 

E-post 
solid.skadeavdelning@tmp-access.se

 

Skada utomlands
I händelse av olycksfall eller sjukdom utomlands eller andra fall där omedelbar hjälp erfordras kontakta SOLID:s  Emergency Centre på 042-450 33 60. De står till hjälp dygnet runt.

Annonser
Tipsa en vän
Logga in