Camping.se använder cookies för statistik, marknadsföringsändamål och för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar cookies.

OK
Erbjudande Från

Ansvars- och olycksfallsförsäkring Camping Key Europe

I Camping Key Europe ingår en ansvars- och olycksfallsförsäkring som innebär att hela familjen är försäkrad vid en eventuell olycka. Försäkringen kompletterar annat försäkringsskydd vilket innebär att varje befintlig försäkring bör användas först. Skadan ska ha inträffat inom campingområdet (eller andra platser som omfattas av försäkringen) och ska rapporteras till campingplatsens ägare eller motsvarande, som ska intyga inträffad skadehändelse.

För vem gäller försäkringen         
Innehavaren av Camping Key Europe och dennes familjemedlemmar, samt tre medföljande barn under 18 år.
 
Var gäller försäkringen
Under vistelse i Europa, Marocko eller Turkiet, under förutsättning att gästen är innehavare av ett giltigt Camping Key Europe och att camping-/husbilsplatsen, stug-/husområdet eller hotellets verksamhet är kommersiellt driven.
 
När gäller försäkringen
För skadehändelse som inträffar inom en campingplats område, området kring hyrd hus-/stuga, området kring en husbilsplats eller ett hotell.
 
Vad ingår i försäkringen?

Olycksfall                                                                                                                                                                                 •    Sjukvårdskostnader i samband med olycksfall    
•    Tandvårdskostnader pga olycksfall     
•    Lokala resekostnader i samband med vård och behandling   
•    Merkostnader för hemtransport     
•    Merkostnader för hemtransport av avliden, alternativt begravning på platsen                               
•    Skadad egendom pga olycksfall     
•    Rehabilitering och teknisk hjälpmedel     
•    Outnyttjad camping-/ stug-/ husbils eller hotellavgift

Kapitalbelopp vid olycksfall
Ansvarsskydd – subsidiärt
Rättsskydd

Försäkringsvillkor

Ladda ner försäkringsvillkor

Blankett för skadeanmälan

Ladda ner blankett för skadeanmälan

För mer information se förköpsinformation och villkor

Europeiska ERV

Skadeanmälan / dygnet runt jour

En förlust som uppstått ska anmälas till campingplatsens reception snarast möjligt. Skadeanmälan skickas därefter till:

TMP-access Skadeavdelning (Claims Department)
TMP-access AB
Sveavägen 159
SE - 113 46, Stockholm, Sweden

 

Tel
08–540 804 40

 

E-post 
skadeavdelning@tmp-access.se

Vid akut skadehändelse

I händelse av olycksfall, eller i andra fall där omedelbar hjälp erfordras, kontakta Europeiska ERV:s assistansbolag Euro-Center Assistans +46 (0)770 456 920.

Annonser
Tipsa en vän