Camping.se använder cookies för statistik, marknadsföringsändamål och för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar cookies.

OK

Allmänna villkor för Camping Key Europe

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av Camping Key Europe på Camping.se.

Allmänna villkor Camping Key Europe
Dessa allmänna villkor gäller vid köp av kortet Camping Key Europe på www.camping.se [eller hos någon av SCR:s medlemmar (anslutna campingplatser m.fl.)]. Dessa allmänna villkor gäller även för registrering av kortet. Genom att lägga en beställning via SCR:s formulär på www.camping.se och betala för kortet till angivet konto, accepterar du SCR:s vid var tid gällande villkor för Camping Key Europe och ett bindande avtal uppstår mellan dig och SCR.
Vem är ansvarig?
Camping Key Europe är ett kundkort för europeiska campinggäster och ägs av Camping Key Alliance som är en sammanslutning mellan nordiska campingorganisationer samt andra europeiska organisationer. Ansvarig för försäljningen av Camping Key Europe i Sverige är SCR (Sveriges Camping- & stugföretagares Riksorganisation), org. nr 716408-5602, Box 5079, 402 22 Göteborg, telefon 031-355 60 00. 
Åldersgräns för Camping Key Europe
För att köpa ett Camping Key Europe av SCR måste du vara 18 år. Olika åldersgränser kan förekomma vid inköp direkt från camping- eller stuganläggning. Kontrollera därför alltid gällande åldersgräns avseende ditt köp av Camping Key Europe om köp inte görs direkt från SCR. Legitimering kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns utgör ett krav för att få tillträde till en anläggning.
När blir mitt köp bindande?
Köpet av Camping Key Europe från SCR via webbsidan www.camping.se blir bindande när du accepterat dessa villkor för Camping Key Europe samt betalat för kortet till angivet konto. Bekräftelse på genomfört köp och betalning skickas via e-post till den e-postadress du angivit. Vid köp av Camping Key Europe via någon av SCR:s medlemmar, blir köpet bindande när du har fyllt i beställningsformuläret och godkänt de allmänna villkoren för kortet.
Betalningssätt
Följande betal- och kreditkort accepteras som betalning: Visa, Mastercard
Försäkringar
Om du innehar Camping Key Europe, ingår särskild försäkring vid olycksfall på campinganläggningen http://www.campingkeyeurope.com. Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar fullgott försäkringsskydd.
Registrering av Camping Key Europe och personligt konto på www.campingkeyeurope.com
För att få tillgång till erbjudanden och rabatter via webben, krävs att du registrerar Camping Key Europe via webbsidan http://www.campingkeyeurope.com. Du kommer därigenom att få ett konto med ett användarnamn och lösenord. Via detta konto kommer du att få meddelanden, erbjudanden och annan information från medlemmar och samarbetspartners till SCR och Camping Key Alliance. Ditt konto når du via webbsidan www.campingkeyeurope.com eller via appen Camping Key. Genom att registrera ditt konto intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är korrekta. Kontot är personligt och det är inte tillåtet att ange eller använda annan persons e-postadress eller kontaktuppgifter.
Du kan när som helst själv radera ditt konto eller ändra/uppdatera lämnade uppgifter genom att kontakta Camping Key Europes support på www.camping.se. 
Användning av Camping Key Europe på SCR-anslutna anläggningar
- SCR:s medlemmar tillämpar Camping Key Europe. Detta innebär att du som gäst skall vara försedd med Camping Key Europe Vissa stuganläggningar tillämpar inte Camping Key Europe.
- Om du saknar giltigt kort utfärdas ett kort vid incheckning.
- För att kortet skall kunna användas så måste det vara (a) aktiverat/giltigt i SCR:s kundvårdssystem och (b) försett med ett giltighetsmärke. Giltigheten är knuten till årtalet på märket/kortet.
- Borttappat kort ersätts ej och spärras mot användande. Eventuellt årsmärke ersätts ej.
- Kortet skall signeras på baksidan. Signerandet innebär att innehavaren godkänt ovanstående villkor för användandet. Kort utan signatur godkänns ej.
Ansvar
SCR:s och Camping Key Alliance’s samarbetspartners och medlemmar ansvarar ensamt för de produkter, tjänster, rabatter och erbjudanden som erbjuds dig som innehavare av Camping Key Europe. För att göra gällande din ångerrätt, få hjälp vid fel i vara eller tjänst eller om du har övriga frågor i anslutning till erbjudna eller levererade varor eller tjänster, skall du vända dig till den part som erbjuder eller levererar varan eller tjänsten. 
SCR tar inget ansvar för felaktigt angivna priser, rabattsatser och andra uppgifter rörande erbjudanden lämnade av samarbetspartners och medlemmar till SCR och Camping Key Alliance på www.camping.se och webbsidan www.campingkeyeurope.com eller appen Camping Key.
Ångerrätt
Om du köper Camping Key Europe på distans gäller enligt Distans- och hemförsäljningslagen till och med den 12 juni 2014 och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler från och med den 13 juni 2014 (2005:59), att du har rätt att ångra ditt köp av Camping Key Europe genom att till SCR lämna eller sända ett meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från det att köpeavtalet ingicks (ångerfristen). Din ångerrätt upphör om du, efter att ångerfristen har börjat gälla, använder eller registrerar kortet. Om ångerrätten utnyttjas upphör rätten att utnyttja Camping Key Europe. Ångerrätt avseende erbjudanden och rabatter som du får genom användande av Camping Key Europe, gör du gällande direkt mot den part som du har köpt varan eller tjänsten av. 
Länkar
Webbsidorna www.camping.se och www.campingkeyeurope.com samt appen Camping Key kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under SCR:s kontroll. SCR kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för dig att hitta mer information om specifika erbjudanden och rabatter. 
Behandling av personuppgifter
SCR är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du köper Camping Key Europe av SCR eller hos någon av SCR:s medlemmar eller registrerar sådant inköpt kort via webbsidan www.campingkeyeurope.com. 
SCR:s huvudsakliga syfte med behandlingen av dina personuppgifter är att uppfylla SCR:s och Camping Key Alliances åtaganden mot dig som innehavare av Camping Key Europe. Eftersom SCR:s mål är att förse dig med användbar och efterfrågad information, tillhandahålla dig produkter och tjänster samt erbjudanden från SCR och SCR:s samarbetspartners eller medlemmar, kommer SCR att behandla dina personuppgifter även för detta ändamål. I den utsträckning som fullgörandet av SCR:s åtaganden gentemot dig eller fullgörandet av tjänster och erbjudanden under Camping Key Europe är beroende av SCR:s samarbetspartners eller medlemmar, kan sådana samarbetspartner eller medlemmar också komma behandla dina personuppgifter. De personuppgifter som SCR eller SCR:s samarbetspartners och medlemmar kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till SCR, SCR:s samarbetspartners eller Camping Key Alliance i samband med din beställning och registrering av Camping Key Europe. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål. 
Genom att köpa Camping Key Europe eller registrera ditt kort, är du införstådd med och samtycker till att dina personuppgifter behandlas av SCR och Camping Key Alliance, samt de samarbetspartners och medlemmar som Camping Key Alliance och SCR från tid till annan samarbetar med, för de ändamål som anges i ovanstående stycke.
Dina personuppgifter sparas i 36 månader efter att avtalsförhållandet avslutats.
Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta SCR, Box 5079, 402 22 Göteborg, telefon 031-355 60 00, info@scr.se.
Tillgänglighet 
SCR:s mål är att du alltid skall kunna se erbjudanden och rabatter via webbsidan www.campingkeyeurope.com eller via appen Camping Key. Trots en hög tillgänglighet kan webbsidan och appen vara otillgängliga på grund av exempelvis underhåll, säkerhetsuppdateringar, nätverks- och eller hårdvaruproblem. SCR kan således inte garantera att webbsidan och appen eller enskilda funktioner i dessa tjänster alltid är tillgängliga för dig.
Force Majeure
För det fall Camping Key Europe inte kan användas på grund av ett hinder utanför SCR:s kontroll och som SCR inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när köpeavtalet ingicks och vars följder SCR inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är SCR fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om felet beror på någon som SCR anlitat eller annan i tidigare led.
SCR reserverar sig för lagändringar och/eller prisändringar som ligger utanför deras kontroll.
Vad händer om jag och SCR inte kommer överens?
I första hand skall du vända dig till SCR med eventuella klagomål. Om du inte kommer överens med SCR kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna villkor Camping Key Europe
Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller vid köp av kortet Camping Key Europe på www.camping.se (”Webbsidan”) eller via någon av SCR Svensk Campings medlemmar som t ex anslutna campingplatser, eller för svenska medborgare vid köp av en digital version av kortet Camping Key Europe i mobil-appen My Camping Key. Dessa allmänna villkor gäller även vid registrering av kortet. Innan du lägger en order via Webbsidan eller i appen My Camping Key och betalar för kortet till angivet konto, måste du acceptera versionen av de vid var tid gällande villkoren för Camping Key Europe. Termerna “vi”, “oss”, ”vår”, ”vårt” eller ”våra som används nedan refererar till SCR Svensk Camping.

Vem är ansvarig?

Camping Key Europe är ett kundkort för europeiska campinggäster och ägs av Camping Key Alliance som är en sammanslutning mellan europeiska konsumentgrupper. Ansvarig för försäljningen av Camping Key Europe i Sverige och för försäljningen av Camping Key Europe i appen My Camping Key till svenska medborgare är SCR Svensk Camping, reg.nr 716408-5602, Box 5079, 402 22 Göteborg, info@scr.se.

Åldersgräns för Camping Key Europe
För att köpa ett Camping Key Europe måste du vara 18 år eller äldre.

Vilka är kortet till för?
Camping Key Europe gäller för kortinnehavaren och hans/hennes familj och upp till 3 medföljande barn under 18 år (till exempel en familj som är registrerad på samma adress och 3 av barnens vänner). Den person vars namn står på kortet måste vara närvarande vid incheckningen.

När blir mitt köp bindande?
Köpet av Camping Key Europe via Webbsidan eller i appen My Camping Key blir bindande när du accepterat dessa allmänna villkor samt betalat för kortet till angivet konto. Bekräftelse på genomfört köp och betalning skickas via e-post till den e-postadress du angett. Vid köp av Camping Key Europe via någon av våra medlemmar blir köpet bindande när du har fyllt i beställningsformuläret och godkänt dessa allmänna villkor.

Betalningssätt på Camping.se

Följande betal- och kreditkort accepteras som betalning: Visa, Mastercard.

Försäkringar
Om du innehar Camping Key Europe ingår särskild försäkring vid olycksfall på campinganläggningen. Läs mer här ». Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar fullgott försäkringsskydd. Förköpsinformation gällande försäkringen »

Användning av Camping Key Europe på våra anslutna anläggningar
Våra medlemmar tillämpar Camping Key Europe. Detta innebär att gäster kan behöva ha ett Camping Key Europe för att kunna checka in på campingplatser och få rabatter från våra medlemmar. Vissa stuganläggningar tillämpar inte Camping Key Europe. Om du saknar giltigt kort kan ett kort utfärdas till dig före incheckning. För att kortet ska kunna användas måste det vara aktiverat/giltigt i vårt kundvårdssystem. Giltigheten bestäms av månaden/året på plastkortet eller till datumet i appen My Camping Key. Borttappat kort ersätts ej och spärras mot vidare användning. Du kan dock alltid använda ditt Camping Key Europe i appen My Camping Key även om du har tappat bort ditt plastkort.

Ansvar
Våra och Camping Key Alliances samarbetspartners och medlemmar ansvarar för de produkter, tjänster, rabatter och erbjudanden som erbjuds dig som innehavare av Camping Key Europe. För att utöva din ångerrätt, få hjälp vid fel på produkt eller tjänst eller om du har övriga frågor i anslutning till erbjudna eller levererade varor eller tjänster, ska du vända dig till den part som erbjuder eller levererar varan eller tjänsten.

Vi tar inget ansvar för felaktigt angivna priser, rabattsatser och andra uppgifter rörande erbjudanden lämnade av samarbetspartners eller våra medlemmar eller Camping Key Alliance på Webbsidan, på webbsidan www.campingkeyeurope.com eller i appen My Camping Key.

Webbsidan, appen My Camping Key och webbsidan www.campingkeyeurope.com kan innehålla länkar till andra webbsidor som är utanför vår kontroll. Vi kan inte hållas ansvariga för integritetsskydd eller innehållet på dessa webbsidor. Vi tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta för dig att hitta mer information om specifika erbjudanden och rabatter.

Ångerrätt

Om du köper Camping Key Europe på distans har du rätt att häva ditt köp av Camping Key Europe genom att lämna eller skicka ett meddelande till oss om detta inom fjorton (14) dagar från det att köpeavtalet ingicks (ångerfristen). Din ångerrätt upphör om du använder eller registrerar kortet efter att ångerfristen har börjat gälla. Om ångerrätten utnyttjas upphör rätten att utnyttja Camping Key Europe. Ångerrätt avseende erbjudanden och rabatter som du får genom användande av Camping Key Europe, gör du gällande direkt mot den part som du har köpt varan eller tjänsten av.

Behandling av personuppgifter

Vi är ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du köper Camping Key Europe från Webbsidan, appen My Camping Key eller från någon av våra medlemmar. För att undvika missförstånd kommer Camping Key Alliance också att ha tillgång till dina personuppgifter, men kommer inte att använda informationen för något annat ändamål än administration och hantering av Camping Key Europe och appen My Camping Key.

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss i samband med din order och registrering av Camping Key Europe. Sådana personuppgifter kan bestå av för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och information om dina in- och utcheckningar. Vi behandlar endast uppgifter om in- och utcheckning om du använder appen My Camping Key eller om våra anslutna campingplatser använder ditt Camping Key Europe vid in- och utcheckning.

Ifall vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig, kan vi få dina personuppgifter från våra medlemmar och samarbetspartners eller från officiella register eller andra källor. Det är möjligt att vi får e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part och därför behandlar vi sådana personuppgifter. Om så krävs informerar vi dig som tredje part separat om behandlingen.

Administration och hantering
Vi behandlar alla ovan nämnda personuppgifter i syfte att administrera din användarinformation för Camping Key Europe och appen My Camping Key och hantera den service vi levererar till dig som innehavare av Camping Key Europe. Den rättsliga grunden för vår behandling av nämnda personuppgifter i detta syfte är att uppfylla våra och Camping Key Alliances skyldigheter gentemot dig som innehavare av Camping Key Europe.

Marknadsföring
Vi kommer att behandla alla ovan nämnda personuppgifter i marknadsföringssyfte genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster. Den rättsliga grunden för vår behandling av nämnda personuppgifter i detta syfte är att uppfylla våra och Camping Key Alliances skyldigheter gentemot dig som innehavare av Camping Key Europe, som att informera användare om nya funktioner och uppdateringar av Camping Key Europe och appen My Camping Key, ge dig användbar och efterfrågad information samt att erbjuda dig produkter och tjänster och erbjudanden från oss och våra samarbetspartners eller medlemmar.

Bokföring
Vi behandlar ditt namn och dina betalningsuppgifter i bokföringssyfte. Den rättsliga grunden för denna behandling av de nämnda personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att efterleva den rättsliga förpliktelse som vi omfattas av.

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter
I den utsträckning som fullgörandet av våra åtaganden gentemot dig eller fullgörandet av tjänster och erbjudanden under Camping Key Europe är beroende av våra samarbetspartners, medlemmar och försäkringsgivare, kommer sådan tredje part också behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till företag utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

Tid för behandling/lagring
Dina personuppgifter lagras i 12 månader efter det kalenderår du köpte Camping Key Europe eller under en sådan längre period som du har meddelat oss i appen My Camping Key. Om du inte har informerat oss om att du vill lagra dina personuppgifter under en längre period tar vi bort dina personuppgifter efter ovan nämnda period utan ytterligare meddelande.

Dina personuppgifter kan lagras av oss under längre tid än vad som anges ovan om det är nödvändigt för att följa lagliga krav eller ålägganden från officiella myndigheter. Vi kan lagra dina personuppgifter för hantering av klagomål i 3 år och lagra dina personuppgifter i bokföringssyfte i 7 år.

Dina lagstadgade rättigheter
Du har rätt att utan kostnad begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats för dig, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela oss att du invänder mot att personuppgifterna används i marknadsföringssyfte.

Om din begäran är ogrundad eller överdriven, t ex om du, ofta och med korta intervaller, ber om att få information om vilka personuppgifter vi lagrar om dig eller att vi ska tillhandahålla en kopia eller ta bort personuppgifterna ifråga, har vi rätt att vägra att agera på din begäran eller att ta ut en skälig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för den åtgärd som du har begärt.

Du kan skicka din förfrågan till den ovan angivna e-postadressen. Du kan också kontakta oss om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten angående vår behandling av dina personuppgifter eller hantering av eventuella förfrågningar relaterade till den. Du hittar tillsynsmyndigheten för ditt land på webbsidan http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Om du har frågor, vänligen kontakta oss på ovan nämnda kontaktuppgifter.

Tillgänglighet
Vårt mål är att du alltid ska kunna se erbjudanden och rabatter via Webbsidan och www.campingkeyeurope.com eller via appen My Camping Key. Trots en hög tillgänglighet kan webbsidorna och appen vara otillgängliga på grund av exempelvis underhåll, säkerhetsuppdateringar, nätverks- och eller hårdvaruproblem. Vi kan således inte garantera att webbsidorna och appen eller enskilda funktioner i dessa tjänster alltid är tillgängliga för dig.

Force Majeure
För det fall Camping Key Europe inte kan användas på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när köpeavtalet ingicks och vilkas följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om felet beror på någon part som vi har anlitat i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar och/eller prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vad händer om jag och SCR Svensk Camping inte kommer överens?

I första hand bör du framföra eventuella klagomål till vår kundtjänst genom att använda våra ovan nämnda kontaktuppgifter. Om du inte kan komma fram till en lösning med vårt supportteam som du är nöjd med, kan du vända dig till din lokala konsumentreklamationsnämnd (i Sverige, Allmänna reklamationsnämnden), adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm) eller till Europeiska kommissionens tvistlösningsplattform på nätet: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att inta en slutlig ståndpunkt i frågan när så är tillämpligt.

Dessa allmänna villkor regleras i svensk lag, utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Annonser
Tipsa en vän