Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Stäng detta meddelande för att godkänna. Läs mer.

OK

Allmänna villkor för Camping Key Europe

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av Camping Key Europe på Camping.se.

Allmänna villkor Camping Key Europe
Dessa allmänna villkor gäller vid köp av kortet Camping Key Europe på www.camping.se [eller hos någon av SCR:s medlemmar (anslutna campingplatser m.fl.)]. Dessa allmänna villkor gäller även för registrering av kortet. Genom att lägga en beställning via SCR:s formulär på www.camping.se och betala för kortet till angivet konto, accepterar du SCR:s vid var tid gällande villkor för Camping Key Europe och ett bindande avtal uppstår mellan dig och SCR.
Vem är ansvarig?
Camping Key Europe är ett kundkort för europeiska campinggäster och ägs av Camping Key Alliance som är en sammanslutning mellan nordiska campingorganisationer samt andra europeiska organisationer. Ansvarig för försäljningen av Camping Key Europe i Sverige är SCR (Sveriges Camping- & stugföretagares Riksorganisation), org. nr 716408-5602, Box 5079, 402 22 Göteborg, telefon 031-355 60 00. 
Åldersgräns för Camping Key Europe
För att köpa ett Camping Key Europe av SCR måste du vara 18 år. Olika åldersgränser kan förekomma vid inköp direkt från camping- eller stuganläggning. Kontrollera därför alltid gällande åldersgräns avseende ditt köp av Camping Key Europe om köp inte görs direkt från SCR. Legitimering kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns utgör ett krav för att få tillträde till en anläggning.
När blir mitt köp bindande?
Köpet av Camping Key Europe från SCR via webbsidan www.camping.se blir bindande när du accepterat dessa villkor för Camping Key Europe samt betalat för kortet till angivet konto. Bekräftelse på genomfört köp och betalning skickas via e-post till den e-postadress du angivit. Vid köp av Camping Key Europe via någon av SCR:s medlemmar, blir köpet bindande när du har fyllt i beställningsformuläret och godkänt de allmänna villkoren för kortet.
Betalningssätt
Följande betal- och kreditkort accepteras som betalning: Visa, Mastercard
Försäkringar
Om du innehar Camping Key Europe, ingår särskild försäkring vid olycksfall på campinganläggningen http://www.campingkeyeurope.com. Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar fullgott försäkringsskydd.
Registrering av Camping Key Europe och personligt konto på www.campingkeyeurope.com
För att få tillgång till erbjudanden och rabatter via webben, krävs att du registrerar Camping Key Europe via webbsidan http://www.campingkeyeurope.com. Du kommer därigenom att få ett konto med ett användarnamn och lösenord. Via detta konto kommer du att få meddelanden, erbjudanden och annan information från medlemmar och samarbetspartners till SCR och Camping Key Alliance. Ditt konto når du via webbsidan www.campingkeyeurope.com eller via appen Camping Key. Genom att registrera ditt konto intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är korrekta. Kontot är personligt och det är inte tillåtet att ange eller använda annan persons e-postadress eller kontaktuppgifter.
Du kan när som helst själv radera ditt konto eller ändra/uppdatera lämnade uppgifter genom att kontakta Camping Key Europes support på www.camping.se. 
Användning av Camping Key Europe på SCR-anslutna anläggningar
- SCR:s medlemmar tillämpar Camping Key Europe. Detta innebär att du som gäst skall vara försedd med Camping Key Europe Vissa stuganläggningar tillämpar inte Camping Key Europe.
- Om du saknar giltigt kort utfärdas ett kort vid incheckning.
- För att kortet skall kunna användas så måste det vara (a) aktiverat/giltigt i SCR:s kundvårdssystem och (b) försett med ett giltighetsmärke. Giltigheten är knuten till årtalet på märket/kortet.
- Borttappat kort ersätts ej och spärras mot användande. Eventuellt årsmärke ersätts ej.
- Kortet skall signeras på baksidan. Signerandet innebär att innehavaren godkänt ovanstående villkor för användandet. Kort utan signatur godkänns ej.
Ansvar
SCR:s och Camping Key Alliance’s samarbetspartners och medlemmar ansvarar ensamt för de produkter, tjänster, rabatter och erbjudanden som erbjuds dig som innehavare av Camping Key Europe. För att göra gällande din ångerrätt, få hjälp vid fel i vara eller tjänst eller om du har övriga frågor i anslutning till erbjudna eller levererade varor eller tjänster, skall du vända dig till den part som erbjuder eller levererar varan eller tjänsten. 
SCR tar inget ansvar för felaktigt angivna priser, rabattsatser och andra uppgifter rörande erbjudanden lämnade av samarbetspartners och medlemmar till SCR och Camping Key Alliance på www.camping.se och webbsidan www.campingkeyeurope.com eller appen Camping Key.
Ångerrätt
Om du köper Camping Key Europe på distans gäller enligt Distans- och hemförsäljningslagen till och med den 12 juni 2014 och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler från och med den 13 juni 2014 (2005:59), att du har rätt att ångra ditt köp av Camping Key Europe genom att till SCR lämna eller sända ett meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från det att köpeavtalet ingicks (ångerfristen). Din ångerrätt upphör om du, efter att ångerfristen har börjat gälla, använder eller registrerar kortet. Om ångerrätten utnyttjas upphör rätten att utnyttja Camping Key Europe. Ångerrätt avseende erbjudanden och rabatter som du får genom användande av Camping Key Europe, gör du gällande direkt mot den part som du har köpt varan eller tjänsten av. 
Länkar
Webbsidorna www.camping.se och www.campingkeyeurope.com samt appen Camping Key kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under SCR:s kontroll. SCR kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för dig att hitta mer information om specifika erbjudanden och rabatter. 
Behandling av personuppgifter
SCR är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du köper Camping Key Europe av SCR eller hos någon av SCR:s medlemmar eller registrerar sådant inköpt kort via webbsidan www.campingkeyeurope.com. 
SCR:s huvudsakliga syfte med behandlingen av dina personuppgifter är att uppfylla SCR:s och Camping Key Alliances åtaganden mot dig som innehavare av Camping Key Europe. Eftersom SCR:s mål är att förse dig med användbar och efterfrågad information, tillhandahålla dig produkter och tjänster samt erbjudanden från SCR och SCR:s samarbetspartners eller medlemmar, kommer SCR att behandla dina personuppgifter även för detta ändamål. I den utsträckning som fullgörandet av SCR:s åtaganden gentemot dig eller fullgörandet av tjänster och erbjudanden under Camping Key Europe är beroende av SCR:s samarbetspartners eller medlemmar, kan sådana samarbetspartner eller medlemmar också komma behandla dina personuppgifter. De personuppgifter som SCR eller SCR:s samarbetspartners och medlemmar kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till SCR, SCR:s samarbetspartners eller Camping Key Alliance i samband med din beställning och registrering av Camping Key Europe. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål. 
Genom att köpa Camping Key Europe eller registrera ditt kort, är du införstådd med och samtycker till att dina personuppgifter behandlas av SCR och Camping Key Alliance, samt de samarbetspartners och medlemmar som Camping Key Alliance och SCR från tid till annan samarbetar med, för de ändamål som anges i ovanstående stycke.
Dina personuppgifter sparas i 36 månader efter att avtalsförhållandet avslutats.
Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta SCR, Box 5079, 402 22 Göteborg, telefon 031-355 60 00, info@scr.se.
Tillgänglighet 
SCR:s mål är att du alltid skall kunna se erbjudanden och rabatter via webbsidan www.campingkeyeurope.com eller via appen Camping Key. Trots en hög tillgänglighet kan webbsidan och appen vara otillgängliga på grund av exempelvis underhåll, säkerhetsuppdateringar, nätverks- och eller hårdvaruproblem. SCR kan således inte garantera att webbsidan och appen eller enskilda funktioner i dessa tjänster alltid är tillgängliga för dig.
Force Majeure
För det fall Camping Key Europe inte kan användas på grund av ett hinder utanför SCR:s kontroll och som SCR inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när köpeavtalet ingicks och vars följder SCR inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är SCR fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om felet beror på någon som SCR anlitat eller annan i tidigare led.
SCR reserverar sig för lagändringar och/eller prisändringar som ligger utanför deras kontroll.
Vad händer om jag och SCR inte kommer överens?
I första hand skall du vända dig till SCR med eventuella klagomål. Om du inte kommer överens med SCR kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna villkor Camping Key Europe
Dessa allmänna villkor gäller vid köp av kortet Camping Key Europe på www.camping.se [eller hos någon av SCR Svensk Camping:s medlemmar (anslutna campingplatser m.fl.). Dessa allmänna villkor gäller även för registrering av kortet. Genom att lägga en beställning via SCR Svensk Camping:s formulär på www.camping.se och betala för kortet till angivet konto, accepterar du SCR Svensk Camping:s vid var tid gällande villkor för Camping Key Europe och ett bindande avtal uppstår mellan dig och SCR Svensk Camping.

Vem är ansvarig?

Camping Key Europe är ett kundkort för europeiska campinggäster och ägs av Camping Key Alliance som är en sammanslutning mellan nordiska campingorganisationer samt andra europeiska organisationer. Ansvarig för försäljningen av Camping Key Europe i Sverige är SCR Svensk Camping, org. nr 716408-5602, Box 5079, 402 22 Göteborg, telefon 031-355 60 00.

Åldersgräns för Camping Key Europe
För att köpa ett Camping Key Europe av SCR Svensk Camping måste du vara 18 år.

När blir mitt köp bindande?
Köpet av Camping Key Europe från SCR Svensk Camping via webbsidan www.camping.se blir bindande när du accepterat dessa villkor för Camping Key Europe samt betalat för kortet till angivet konto. Bekräftelse på genomfört köp och betalning skickas via e-post till den e-postadress du angivit. Vid köp av Camping Key Europe via någon av SCR Svensk Camping:s medlemmar, blir köpet bindande när du har fyllt i beställningsformuläret och godkänt de allmänna villkoren för kortet.

Betalningssätt

Följande betal- och kreditkort accepteras som betalning: Visa, Mastercard

Försäkringar
Om du innehar Camping Key Europe, ingår särskild försäkring vid olycksfall på campinganläggningen. Läs mer här ». Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar fullgott försäkringsskydd. Förköpsinformation gällande försäkringen »

Användning av Camping Key Europe på SCR Svensk Camping anslutna anläggningar
- SCR Svensk Camping:s medlemmar tillämpar Camping Key Europe. Detta innebär att du som gäst skall vara försedd med Camping Key Europe Vissa stuganläggningar tillämpar inte Camping Key Europe.
- Om du saknar giltigt kort utfärdas ett kort vid incheckning.
- För att kortet skall kunna användas så måste det vara aktiverat/giltigt i SCR Svensk Campings kundvårdssystem. Giltigheten är knuten till månad/år på plastkortet eller till datumet i appen My Camping Key.
- Borttappat kort ersätts ej och spärras mot användande. Eventuellt årsmärke ersätts ej.
- Kortet skall signeras på baksidan. Signerandet innebär att innehavaren godkänt ovanstående villkor för användandet. Kort utan signatur godkänns ej.

Ansvar
SCR Svensk Camping och Camping Key Alliance’s samarbetspartners och medlemmar ansvarar ensamt för de produkter, tjänster, rabatter och erbjudanden som erbjuds dig som innehavare av Camping Key Europe. För att göra gällande din ångerrätt, få hjälp vid fel i vara eller tjänst eller om du har övriga frågor i anslutning till erbjudna eller levererade varor eller tjänster, skall du vända dig till den part som erbjuder eller levererar varan eller tjänsten.
SCR Svensk Camping tar inget ansvar för felaktigt angivna priser, rabattsatser och andra uppgifter rörande erbjudanden lämnade av samarbetspartners och medlemmar till SCR Svensk Camping och Camping Key Alliance på www.camping.se och webbsidan www.campingkeyeurope.com eller appen Camping Key Europe.

Ångerrätt

Om du köper Camping Key Europe på distans gäller enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), att du har rätt att ångra ditt köp av Camping Key Europe genom att till SCR Svensk Camping lämna eller sända ett meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från det att köpeavtalet ingicks (ångerfristen). Din ångerrätt upphör om du, efter att ångerfristen har börjat gälla, använder eller registrerar kortet. Om ångerrätten utnyttjas upphör rätten att utnyttja Camping Key Europe. Ångerrätt avseende erbjudanden och rabatter som du får genom användande av Camping Key Europe, gör du gällande direkt mot den part som du har köpt varan eller tjänsten av.

Länkar
Webbsidorna www.camping.se och www.campingkeyeurope.com samt appen Camping Key Europe kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under SCR Svensk Camping:s kontroll. SCR Svensk Camping kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för dig att hitta mer information om specifika erbjudanden och rabatter.

Behandling av personuppgifter

SCR Svensk Camping är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du köper Camping Key Europe av SCR Svensk Camping eller hos någon av SCR Svensk Camping:s medlemmar. SCR Svensk Camping:s huvudsakliga syfte med behandlingen av dina personuppgifter är att uppfylla SCR Svensk Camping:s och Camping Key Alliances åtaganden mot dig som innehavare av Camping Key Europe. Eftersom SCR Svensk Camping:s mål är att förse dig med användbar och efterfrågad information, tillhandahålla dig produkter och tjänster samt erbjudanden från SCR Svensk Camping och SCR Svensk Camping:s samarbetspartners eller medlemmar, kommer SCR Svensk Camping att behandla dina personuppgifter även för detta ändamål. I den utsträckning som fullgörandet av SCR Svensk Camping:s åtaganden gentemot dig eller fullgörandet av tjänster och erbjudanden under Camping Key Europe är beroende av SCR Svensk Camping:s samarbetspartners eller medlemmar, kan sådana samarbetspartner eller medlemmar också komma behandla dina personuppgifter. De personuppgifter som SCR Svensk Camping eller SCR Svensk Camping:s samarbetspartners och medlemmar kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till SCR Svensk Camping, SCR Svensk Camping:s samarbetspartners eller Camping Key Alliance i samband med din beställning och registrering av Camping Key Europe. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål.
Genom att köpa Camping Key Europe eller registrera ditt kort, är du införstådd med och samtycker till att dina personuppgifter behandlas av SCR Svensk Camping och Camping Key Alliance, samt de samarbetspartners och medlemmar som Camping Key Alliance och SCR Svensk Camping från tid till annan samarbetar med, för de ändamål som anges i ovanstående stycke. Dina personuppgifter sparas i 36 månader efter att avtalsförhållandet avslutats.
Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta SCR Svensk Camping, Box 5079, 402 22 Göteborg, telefon 031-355 60 00, info@scr.se.

Tillgänglighet
SCR Svensk Camping:s mål är att du alltid skall kunna se erbjudanden och rabatter via webbsidorna www.camping.se och www.campingkeyeurope.com eller via appen Camping Key Europe. Trots en hög tillgänglighet kan webbsidorna och appen vara otillgängliga på grund av exempelvis underhåll, säkerhetsuppdateringar, nätverks- och eller hårdvaruproblem. SCR Svensk Camping kan således inte garantera att webbsidorna och appen eller enskilda funktioner i dessa tjänster alltid är tillgängliga för dig.

Force Majeure
För det fall Camping Key Europe inte kan användas på grund av ett hinder utanför SCR Svensk Camping:s kontroll och som SCR Svensk Camping inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när köpeavtalet ingicks och vars följder SCR Svensk Camping inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är SCR Svensk Camping fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om felet beror på någon som SCR Svensk Camping anlitat eller annan i tidigare led.
SCR Svensk Camping reserverar sig för lagändringar och/eller prisändringar som ligger utanför deras kontroll.

Vad händer om jag och SCR Svensk Camping inte kommer överens?

I första hand skall du vända dig till SCR Svensk Camping med eventuella klagomål. Om du inte kommer överens med SCR Svensk Camping kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Annonser
Tipsa en vän