Camping.se använder cookies för statistik, marknadsföringsändamål och för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar cookies.

OK
Erbjudande Från

Hon har beviset: skogen får dig att må bättre

Skogen är inte bara jordens lungor utan också en stor del av vårt svenska landskap. Många älskar det lugn som infinner sig av att promenera på otrampade stigar, njuta av fågelkvitter och löv som darrar i vinden. Forskning visar också att det är bra för både kropp och själ att vandra i våra svenska skogar.

Text: Olle Råde

Om man betraktar Sverige från ovan är det framförallt en sak som står ut. Den till synes oändliga grönska som täcker största delen av landet. 23 miljoner hektar, eller 53 procent av landets yta består av skogsområden.

Ändå bosätter sig fler och fler i städer och unnar sig sällan en tur i skogen. Matilda van den Bosch är doktor i landskapsplanering med inriktning folkhälsa och forskar på skogens och naturens inverkan på människors hälsa. Hennes avhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp visar på flera samband.

– När vi gick igenom över tusen vetenskapliga artiklar i ämnet hittade vi att det
finns bevis för att naturassisterad terapi är en effektiv behandling vid bland annat
depression, berättar hon.

Matilda Van Den Bosch har en bakgrund som läkare, och när hon insåg att psykisk ohälsa behandlas bättre genom att arbeta förebyggande fick hon upp intresset för naturen som terapi. I sin forskning har hon utfört experiment där hon i ett virtuellt laboratorium testat hur individer reagerar beroende på vilken miljö de befinner sig i, till exempel i en artificiell skogsmiljö. I laboratoriet fick försökspersoner genomgå stresstest, varpå Matilda van den Bosch mätte i vilken miljö de återhämtade sig snabbast.

– Eftersom det är svårt att göra avancerade mätningar ute i skogen simulerade vi miljön i ett laboratorium. Resultaten var tydliga. De som fick uppleva den simulerade skogsmiljön återhämtade sig betydligt snabbare än de övriga, förklarar Matilda van den Bosch.

Hon hänvisar också till en studie där hon kopplade data från folkhälsoenkäter utförda 2000 och 2005 till geografiska data som pekade på att risken att drabbas av mental ohälsa är mindre om man bor nära en lugn och fridfull natur. Frågan vad det är som gör just skogen eller andra naturmiljöer till en hälsofaktor är dock svår att svara på. Martina van Den Bosch hänvisar till en av sina forskarkollegor.

– Det finns en teori som kallas fraktalteorin. Den går ut på att det är den visuella upplevelsen av de oregelbundna mönster som finns i naturen som påverkar oss människor. Det finns också evolutionära teorier om sambandet mellan människa och natur. Alltså, eftersom vi härstammar från naturen på savannen har vi en rent genetisk disposition som gör att vi mår bättre i liknande miljöer.

5 Platser i Sverige där tystnaden fortfarande råder

Häckeberga i Skåne

Häckeberga

Det kuperade landskapet med trädklädda kullar och fuktiga sänkor med kärr bildar en av Skånes mest värdefulla skogsmiljöer.

Svartedalen i Bohuslän

Svartedalen

Reservatet som ligger i Bohuslän är en vacker bäckravin med omgivande sluttningar och stora träd.

Trollskogen på Öland

Trollskogen

Längst ut på Ölands östkust ligger en gammal betespräglad barrskog som verkligen gör skäl för sitt namn. Här växer knotiga tallar och gamla ekar.

Storskogen i Uppsala

Storskogen

Mellan Jälla och Storvreta, nordväst om Uppsala ligger detta friluftsområde. Här kan du vandra i fin barrskog bland mossbeklädda stenar.

Muddus Nationalpark

Muddus Nationalpark

Drygt två mil norr om Jokkmokk ligger de stora myrarnas och urskogarnas
land. Här kan man uppleva orörd storskog och vilda vattenfall.

Campingplatser i och nära skogen

Sortera:
Kartvy
Annonser